INFORMACIO - RESPONSABILITAT - PROPIETAT INTELECTUAL

Els dominis caib.es, caib.cat i illesbalears.cat són els dominis del portal a Internet de titularitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (NIF S-0711001-H), amb seu a Palma (carrer de la Llotja, 3, 07012).

L'ús del lloc web implica l'acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades.

Amb l'excepció de les publicacions de caràcter oficial, el contingut d'aquest lloc web és merament informatiu i manca d'efectes jurídics vinculants per a l'Administració, sense perjudici, això no obstant, de la seva funció de porta d'accés a les comunicacions, els serveis i els tràmits de les seus electròniques del Govern de les Illes Balears.

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar l'ús il·legítim o inadequat de les informacions contingudes al lloc web, ni tampoc de les connexions o continguts i les informacions dels enllaços de tercers externs.

Tota la informació d'aquest portal, com també el disseny, els texts, les imatges, el so i qualsevol altre material que l'integri, és propietat intel·lectual de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tot i que es pot utilitzar amb la llicència anomenada Creative Commons, en la modalitat Reconeixement-Compartir Igual (by-sa).

Igualment, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través del seu departament competent en tecnologia i comunicacions, desenvolupa un projecte de dades obertes per a la reutilització de la informació del seu sector públic. Se'n pot obtenir més informació al següent enllaç: https://catalegdades.caib.cat/ca.